ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
_blank
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญ
ของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2566
ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.2566) >>คลิก...


ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   >>คลิก..


ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอ.
เรื่อง การขายทอดตลาดอาคารเรียนของโรงเรียนในสังกัด
ประกาศ     เอกสารประมูล
   
      ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
เรื่อง ประกวดราคาซื้อโต๊ะเก้าอี้ นักเรียน ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) >> คลิก...


      ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์พัฒนาทักษะระดับก่อนประถมศึกษา
และระดับประถมศึกษา จำนวน 6 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)
>> คลิก...

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ
และสิ่งก่อสร้างอื่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเชิญชวนจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อคุรุภัณฑ์แผนงานพื้นฐานด้านศักยภาพ
และเสริมสร้างพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำนวน 3 กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาปรัลปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อคุรุภัณฑ์แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษา
และการเรียนรู้ จำนวน 18 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2565 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
เรื่อง ประกวดราคาจ้าง จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน สพป.อ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเชิญชวนจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์แผนงานยุทธศาสตร

 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
เรื่อง ประกวดราคาซื้อคุรุภัณฑ์แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียดประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ฯ

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
เรื่อง ประกวดราคาซื้อคุรุภัณฑ์แผนงานยุทธ์ศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียดประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
เรื่อง ประกวดราคาซื้อคุรุภัณฑ์แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์