" องค์กรทันสมัย      ใส่ใจบริการ     ธรรมาภิบาลเป็นเลิศ     เกิดคุณภาพทุกมิติ "  
 
 
   
 

 


ผลการประเมิน ITA Online ปีงบประมาณ 2565
คะแนนรวม 97.19 คะแนน
ระดับ AA
 
   


 


  

 

            
       
       
 

เกี่ยวกับเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
ถนนเทศบาล 4 ตำบลบางแก้ว
อำเภอเมืองอ่างทอง
จังหวัดอ่างทอง
14000

แผนที่


ติดต่อเรา

 •  035 611 370 . 035612191 . 0355611995
  กลุ่มอำนวยการ ต่อ 0/102
  กลุ่มบริหารงานการเงิน ต่อ 103
  กลุ่มนโยบายและแผน ต่อ 105
  กลุ่มบริหารงานบุคคล ต่อ 104
  กลุ่มพัฒนาครูฯ ต่อ 112
  กลุ่มนิเทศฯ ต่อ 107
  กลุ่มส่งเสริมฯ ต่อ 106
  กลุ่มกฎหมายฯ ต่อ 108
  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ ต่อ 112
  หน่วยตรวจสอบฯ ต่อ 108
 •  035 611995
 •  atg-primary@atg.go.th
 •  จันทร์ – ศุกร์, 08.30 – 16:30 น.

 

 

 


fackbook