ยินดีต้อนรับสู่ ...>> กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพป.อ่างทอง
หน้าแรก  

วันเสาร์ที่ 7 กรกฏาคม 2561 ยินดีต้อนรับทุกท่าน
วันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. ดร.มโน ชุนดี ผอ.สพป.อ่างทอง มอบหมายให้ ดร.นพปฎล บุญพงษ์
รอง ผอ.สพป.อ่างทองเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความสามารถในการใช้ระบบเทคโนโลยี
เพื่อการปฏิบัติงาน โดยมีนางวิภา สาธิตะกร รักษาการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร รายงาน ถึงวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถของผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านบริหารงานของสถานศึกษา ให้สามารถใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ซอฟแวร์ด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การอบรมประกอบด้วยการบรรยายประกอบ
Power Point และฝึกปฏิบัติ ผู้เข้าอบรมได้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านบริหารงานของสถานศึกษา รวม 159 คน ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90 สพป.อ่างทอง
<<<<  ดาวน์โหลดใบประกาศ  >>>>
      ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
      กฎหมาย ICT
      พ.ร.บ.การพัฒนาดิจิทัล
             บุคลากรกลุ่ม
             Conference ย้อนหลัง
             อินเทอร์เน็ตโรงเรียน
             ระบบอิเล็กทรอนิกส์
             ปฏิทินจัดทำข้อมูลสารสนเทศ
            
เว็บไซต์สำหรับอบรมฯ

 
 

Download
          Download คู่มือการอบรมปฏิบัติการพัฒนาความสามารถในการใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลฯ
          Download คู่มือการใช้งานระบบกำหนดรหัสประจำตัวผู้เรียนสำหรับผู้ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎร์
          Download คู่มือการใช้งานเครืองอ่านบัตร Smart Card
          Download โปรแกรมเพื่อการทำงาน
 
 
 
ภาพกิจกรรม
=======================================================================================

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความสามารถในการใช้ระบบเทคโนโลยีเพื่อการปฏิบัติงาน ให้กับบุคลากรทางการศึกษาใน สพป.อ่างทอง ระหว่างวันที่ 10-11 กรกฎาคม 2561 โดยแบ่งการอบรมเป็น 3 รุ่น ๆ ละ 20 คน รวม 60 คน ณ ห้องวิทยบริการ สพป.อ่างทอง
<<<<  ดาวน์โหลดใบประกาศ  >>>>

   

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความสามารถในการใช้ระบบเทคโนโลยี
เพื่อการปฏิบัติงาน วันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90 สพป.อ่างทอง

   
  
การอบรมปฏิบัติการพัฒนาความสามารถในการใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อการบริหารและการปฏิบัติงานแก่ครูผู้รับผิดชอบระบบเครือข่าย
วันที่ 26 มิถุนายน 2561 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90

<<<<  ดาวน์โหลดใบประกาศ  >>>>
   
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
ปี พ.ศ.2561 วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90

     
     
     
 
 
 
 
   
   
   
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
ถนนเทศบาล 4 ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000 โทร. 035611371 ต่อ 105 mail : sk@atg.go.th