หน้าแรก กระทรวงศึกษาธิการ สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักเลขาธิการสภาการศึกษา สพฐ. คุรุสภา ติดต่อเรา
...ยินดีต้อนรับสู่ สพป.อ่างทอง...
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ผู้บริหาร
ผู้อำนวยการกลุ่ม
อ.ก.ค.ศ.
คณะกรรมการเขตพื้นที่ฯ
คณะกรรมการติดตามฯ
คำนิยามองค์กร
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มนิเทศติดตามฯ
กลุ่มส่งเสริมฯเอกชน
หน่วยตรวจสอบภายใน
มูลนิธิการศึกษาจังหวัดอ่างทอง
สนง.ลูกเสือ สพป.อ่างทอง
ศูนย์ประสานงานป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
ข่าวสด
มติชน
กรุงเทพธุกิจ
ผู้จัดการ
สยามกีฬา
   
   
   

ข้อมูลพื้นฐาน

ที่ตั้ง 
       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
       ถนนเทศบาล ๔  ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
       รหัสไปรษณีย์ ๑๔๐๐๐
       โทร ๐๓๕-๖๑๑๓๗๑  ๐๓๕-๖๑๑๙๙๕  ๐๓๕-๖๑๒๑๙๑ 
       โทรสาร ๐๓๕-๖๑๑๐๙๒
       Website : www.atg.obec.go.th

พื้นที่เขตรับผิดชอบ
       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง รับผิดชอบการจัดการศึกษาในเขตอำเภอ             ๗ อำเภอ คือ
                อำเภอเมืองอ่างทอง
                อำเภอไชโย
                อำเภอป่าโมก
                อำเภอโพธิ์ทอง        
                อำเภอวิเศษชัยชาญ
                อำเภอสามโก้
                อำเภอแสวงหา

พื้นที่ติดต่อ

       - ห่างจากกรุงเทพมหานครมาตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒ (สายเอเชีย)
         ระยะทางประมาณ ๑๐๕ กิโลเมตร
       - มีพื้นที่ทั้งหมด ๙๖๘,๓๗๒ ตารางกิโลเมตร  
       - ทิศเหนือ ติดต่อกับ จังหวัดสิงห์บุรี
       - ทิศใต้ ติดต่อกับ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
       - ทิศตะวันออก ติดต่อกับ จังหวัดลพบุรี และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
       - ทิศตะวันตก ติดต่อกับ จังหวัดสุพรรณบุรี  


คำขวัญจังหวัดอ่างทอง
พระสมเด็จเกษไชโย หลวงพ่อโตองค์ใหญ่ วีรไทยใจกล้า ตุ๊กตาชาววัง โด่งดังจักสาน ถิ่นฐานทำกลอง เมืองสองพระนอน

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
ถนนเทศบาล 4 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง 14000
โทร.035-611371 แฟกซ์ 035-611092