หน้าแรก คณะกรรมการ กคศ. คณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ. สพฐ. กศจ.อ่างทอง ดาวน์โหลดเอกสาร

 

ข่าวประชุมสัมพันธ์ : กลุ่มบริหารงานบุคคล ==========================================================

   

คลิกรูปภาพ

จัดทำประวัติครูผู้ช่วยและปฐมนิเทศน์ โดยท่านรอง สมปอง คงอ่อน

วันอังคารที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.30 น.
ดร.มโน ชุนดี ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง เป็นประธานและบรรยายพิเศษโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจการขอมีและ
เลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ใหม่ (วซ.21/2560) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับวิธีการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะ
แนวใหม่ตามหลักเกณฑ์ใหม่ (วซ.21/2560) ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา
และครุ รวม 282 คน แบ่งการอบรมเป็น 2 รุ่น

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
หน้าแรก
> อำนาจหน้าที่ของบุคลากร
> บุคลากร
> ขอมีบัตรข้าราชการ
> ขอมีบัตรข้าราชการบำนาญ
> หลักเกณฑ์การพัฒนา
อย่างเข้ม
> การคัดเลือก ผอ.โรงเรียน
> คำร้องขอย้ายข้าราชการครู
> กฎ ก.ค.ศ.
ว่าด้วยเลื่อนเงินเดิอน
> การเลื่อนเงินเดือน
> หลักเกณฑ์การเลือนเงินเดือน
> คำชี้แจงและแบบ
การเลื่อนเงินเดือน
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    กลุ่มบริหารงานบุคคล  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
   ถนนเทศบาล 4 อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง
   โทร. 035611371 ต่อ 104 โทรสาร 035-611995