ยินดีต้อนรับสู่ " สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง     
                         

  

 

 

แผนการดำเ นินงานประจำปี
  👉 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
  👉 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  👉  รายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
     
     
รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
  👉 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำไตรมาสที่ 1
  👉 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำไตรมาสที่ 2
  👉 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน
     
     
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  👉 รายงานประจำปี 2563
  👉 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประจำไตรมาสที่ 4
  👉 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน
  👉 รายงานผลการดำเนินงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 


 

 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง   ถนนเทศบาล 4 ตำบลบางแก้ว  อำเภอเมือง  จังหวัดอ่างทอง 14000
อีเมล์ : admin@atg.go.th  โทร. 035-611371  แฟกซ์ : 035-366754