บุคลากรกลุ่ม กิจกรรม ดาวน์โหลด ติดต่อเรา  
ข้อมูลสารสนเทศ
 @ รายงานผลการดำเนินงาน
ระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารการศึกษา
 @ คู่มือการใช้งานเครื่องอ่านบัตร 
      Smart Card
 @ การจัดคำของบประมาณ
      กรณีโรงเรียนประสบอุบัติภัย
link ที่เกี่ยวข้อง
ยินดีต้อนรับสู่  >>> กลุ่มนโยบายและแผน <<< 

  ภาพกิจกรรม  


การถ่ายทอดสดการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่
การรับชมการถ่ายทอดสดการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ NEW DLIT
เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมสานฝัน สพป.อ่างทอง


การประชุมพุธเช้าข่าว สพฐ.ครั้งที่ 17/2561
การประชุมพูธเช้าข่าว สพฐ.ครั้งที่ 17/2561 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม เวลา 07.15 - 08.45 น.
ณ ห้องประชุมสานฝัน สพป.อ่างทอง

การประชุมพุธเช้าข่าว สพฐ.ครั้งที่ 16/2561
การประชุมพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 16/2561 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 เวลา 07.30 - 09.00 น
ณ ห้องประชุมสานฝัน สพป.อ่างทอง
   
>>>>>> หนังสือแจ้งโรงเรียน <<<<<<<

ติดตามรับชม Vedio Conerecfere ย้อนหลัง (คลิก)

 

 

 

 

 

 

   

กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงาานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
ถนนเทศบาล 4 อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง 14000
โทร.035611371 ต่อ 105
mail : sk@atg.go.th