ยินดีต้อนรับสู่ " สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง     
                         

  

 

📰 บันทึกข้อความสรุปข้อมูลเชิงสถิติ
📰 สรุปสถิติการให้บริการ ปีงบประมาณ 2564 รอบ 9 เดือน
📰 ค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร(บำนาญ)
📰 บำเหน็จดำรงชีพ
📰 หนังสือรับรองเงินเดือน
📰 ทะเบียนประวัติ กพ.7
📰 บัตรข้าราชการบำนาญ
📰 บัตรประจำตัว จนท.ของรัฐ
📰 รถยนต์ส่วนกลาง
📰 ห้องประชุม

 

 

 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง   ถนนเทศบาล 4 ตำบลบางแก้ว  อำเภอเมือง  จังหวัดอ่างทอง 14000
อีเมล์ : admin@atg.go.th  โทร. 035-611371  แฟกซ์ : 035-366754