วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น.
นางสาวรัชดา ทองสุข ผอ.สพป.อ่างทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีเปิดงานเปิดฟ้าการศึกษาอ่างทอง ครั้งที่ 17 และงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาโดยมี นายพิริยะ ฉันทดิลก ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองเป็นประธานในพิธี และมี นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุลอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมเป็นเกียรติในงานณ อาคารโดม โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม (วิทยาคม) อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

ภาพเพิ่มเติม  

วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.09 น.
นางสาวรัชดา ทองสุข ผอ. สพป. อ่างทอง มอบหมายให้ นางสอาด บุญเอิบ รอง ผอ. สพป. อ่างทอง และบุคลากรในสังกัดร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ พระอุโบสถวัดอ่างทองวรวิหาร

ภาพเพิ่มเติม 

วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น.
นางสาวรัชดา ทองสุข ผอ.สพป.อ่างทอง มอบหมายให้ นายชัยเดช หรีกประโคน รอง ผอ. สพป. อ่างทอง เป็นประธานใพิธีเปิดการแข่งขันตอบคำถามจากหนังสือสารานุกรม ฉบับเยาวชนระดับจังหวัด ครั้งที่ 27 จัดโดยสโมสรไลออนด์สไมล์และมอบเกียรติบัติให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90 สพป.อ่างทอง

ภาพเพิ่มเติม 

วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. นางสาวรัชดา ทองสุข ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ (1 ตุลาคม 2566) ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมสานฝัน สพป.อ่างทอง
วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14.00 น.นางสาวรัชดา ทองสุข ผอ.สพป.อ่างทอง มอบหมายให้ ดร.เฉลียว เอี่ยมสกุล รอง ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธานการประชุมชี้แจง แนวทางการเขียนโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมสานฝัน สพป. อ่างทอง
วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30 น.  นางสาวรัชดา ทองสุข ผอ.สพป.อ่างทอง พร้อมด้วย คณะผู้บริหารและบุคลากร สพป.อ่างทอง ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวเสาวลักษณ์  พานนาคเนื่องในโอกาสโอนย้ายกลับไปปฏิบัติงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรีณ บริเวณจุดเช็คอิน สพป. อ่างทอง
ภาพเพิ่มเติม 
วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30น. นางสาวรัชดา ทองสุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง มอบหมายให้ นางสอาด บุญเอิบ รอง ผอ. สพป. อ่างทอง เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการดำเนินการจัดงาน โครงการประกอบพิธีถวายราชสดุดีพระบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ 6 ณ ห้องประชุมสานฝัน สพป.อ่างทอง
วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2566 เวลา 15.00 น. นางสาวรัชดา ทองสุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดนางเล่ว อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง เพื่อให้กำลังใจคณะครูและนักเรียนในโอกาสเปิดภาคเรียนที่ 2/2566
วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2566 เวลา 11.00 น. นางสาวรัชดา ทองสุขผอ.สพป.อ่างทอง พร้อมด้วย คณะผู้บริหารและบุคลากร สพป.อ่างทอง ร่วมแสดงความยินดีกับ นายเอกพัน วังคีรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ณ บริเวณจุดเช็คอิน สพป. อ่างทอง
ภาพเพิ่มเติม 

วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 08.00 น. นางสาวรัชดา ทองสุข ผอ. สพป. อ่างทอง เป็นประธานการรับชมรายการ "พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ." ครั้งที่ 2/2566 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ณ ห้องประชุมสานฝัน สพป. อ่างทอง

วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น.  นางสาวรัชดา ทองสุข     ผอ. สพป. อ่างทอง พร้อมด้วย ดร.เฉลียว เอี่ยมสกุล รอง ผอ. สพป. อ่างทอง กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่ข้าราชการครูในโอกาส การรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมสานฝัน สพป. อ่างทอง

ภาพเพิ่มเติม 

วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30น. นางสาวรัชดา ทองสุขผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบและกลั่นกรองคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำ เพื่อเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมอ่างทอง สพป.อ่างทอง


วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2566
นางสาวรัชดา ทองสุข ผอ.สพป.อ่างทอง พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย เข้าร่วมการประชุมประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สำนักงาoเขตพื้นที่การศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ณ ห้องประชุมสานฝัน สพป. อ่างทอง
วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2566 นางสาวรัชดา ทองสุข ผอ. สพป. อ่างทองมอบหมายให้ นางสอาด บุญเอิบรอง ผอ. สพป. อ่างทอง ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียนโรงเรียนกระทุ่มราย (วิบูลย์วิทยาคม) จากการประสบอุบัติเหตุกระดูกแขนซ้ายหัก ณ โรงพยาบาลอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2566 

นางสาวรัชดา ทองสุข ผอ. สพป. อ่างทอง เข้ากราบนมัสการและถวายบุญกฐิน พระครูวิมลพัฒนาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพัฒนา (ดอนกร่าง) อ. แสวงหา และ พระครูปัญญาประโชติเจ้าอาวาสวัดห้วยโรง อ. วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง


วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. นางสาวรัชดา ทองสุข ผอ.สพป. อ่างทอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการจัดงานเปิดฟ้าการศึกษาอ่างทอง ครั้งที่ 17 เพื่อติดตามความคืบหน้าของการจัดงาน ณ ห้องโสดทัศนูปกรณ์โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม (วิทยาคม) อำเภอ โพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทองภาพเพิ่มเติม 
วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น. นางสาวรัชดา ทองสุข ผอ.สพป. อ่างทอง เข้ากราบนมัสการ พระปลัดจีรพนธ์ อมรรํสีเจ้าอาวาส วัดศรีกุญชร พร้อมทั้งได้ร่วมถวาย บุญกฐินพร้อม กับคณะครู และนักเรียนโรงเรียนวัดศรีกุญชร อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัด อ่างทองภาพเพิ่มเติม 
วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2566 เวลา 11.00 น. นางสาวรัชดา ทองสุข    ผู้อำนวยการสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดโพธิ์เกรียบ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง เพื่อให้กำลังใจคณะครูและนักเรียน ในโอกาสเปิดภาคเรียนที่ 2/2566ภาพเพิ่มเติม 
วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น.     นางสาวรัชดา ทองสุข           ผอ. สพป.อ่างทอง เข้ากราบนมัสการ
อ่านเพิ่มเติม

วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น. นางสาวรัชดา ทองสุข ผอ. สพป.อ่างทองเข้ากราบนมัสการ
อ่านเพิ่มเติม

วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2566 เวลา 15.00น. นางสาวรัชดา ทองสุข ผอ. สพป. อ่างทอง ร่วมพิธีพุทธาภิเษก เหรียญเสมาชินบัญชร พระสมเด็จเกษไชโย อนุสรณ์ 151 ปี หลวงปู่โต ณ วัดไชโยวรวิหาร อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง
ภาพเพิ่มเติม 

วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2566 นางสาวรัชดา ทองสุข ผอ. สพป. อ่างทอง 

มอบหมายให้ นางสอาด บุญเอิบ รอง ผอ. สพป. อ่างทอง
อ่านเพิ่มเติม


วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. นางสาวรัชดา ทองสุข ผอ. สพป. อ่างทอง มอบหมายให้ ดร.เฉลียว เอี่ยมสกุล รอง ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธานคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลการรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

อ่านเพิ่มเติม

วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น.นางสาวรัชดา ทองสุข ผอ.สพป.อ่างทอง

เป็นประธานการปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ... ดูเพิ่มเติม

วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น.นางสาวรัชดา ทองสุข  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ตรวจเยี่ยมโรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม (วิทยาคม)เพื่อให้กำลังใจคณะครูและนักเรียน ... ดูเพิ่มเติม

วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2566 นางสาวรัชดา ทองสุข ผอ. สพป. อ่างทองมอบหมายให้ นางสอาด บุญเอิบ รอง ผอ. สพป. อ่างทอง ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดวันอุทิศ (สิริกมลฉ่ำราษฎร์บำรุง) ... ดูเพิ่มเติม

วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2566 นางสาวรัชดา ทองสุข ผอ. สพป. อ่างทองมอบหมายให้ นายชัยเดช หรีกประโคนรอง ผอ. สพป. อ่างทอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกาแสด'ประวัติศาสตร์ 

... ดูเพิ่มเติม